top of page
5382D53B-4CFA-4581-83A6-D135B73EC617_edited.jpg

VISION & MISSION / VISIE & MISSIE

The Educational Box Company's vision & mission is to empower parents and caregivers across the country and give them the opportunity to spend effortlessly quality time with their children in their busy lives with so much pressure and expectations and at the same time contribute to them development.

 

Die Educational Box Company se visie & missie is om ouers regoor die land op te rig en die geleentheid te gee om in ons besige lewe met soveel druk en verwagtinge, moeiteloos gehaltetyd saam met hulle kinders te kan deur bring en terselfdertyd by te dra tot hulle ontwikkeling.

ebc.png
Educational Box Company

OUR/ONS STORIE

Woelwater started as a toddler and sensory development group in a small town, with four moms and four toddlers and a silly instructor with a very big heart.

 

Nicolene wanted to provide an opportunity for moms to apply all the cute pins that everyone encounters on Pinterest and just have fun together. Before long, it had grown to four classes per week of different ages and Nicolene did the reading, prep and pin work every month to work out a new theme for the kids and moms to enjoy.

 

After Nicolene and her family moved back to the big city, there was so much demand for Woelwater classes, that she decided to pack the classes into boxes and mail them to moms. The business grew and currently houses a 200m2 warehouse and distributes boxes all over South Africa and Namibia. Nicolene’s curriculum has been acquired by distributors in the UAE, Australia and Jordan, with current talks to expand to the UK as well. 

 

Our product is also available in English, as "WackyBox".

 

Even though our boxes are widely distributed and assembled in large batched, nothing compares to receiving pictures, video’s and feedback from moms everywhere, confirming the fact that making quality time with their toddlers easy, we are building family relationships.

This is our mission. 

Woelwater het begin as 'n kleuter- en sensoriese ontwikkelingsgroep in 'n klein dorpie, met vier mammas en vier kleuters en 'n simpel instrukteur met 'n baie groot hart.

 

Nicolene wou vir mammas 'n geleentheid bied om al die oulike spelde wat almal op Pinterest teëkom aan te wend en sommer lekker saam te kuier. Kort voor lank het dit gegroei tot vier klasse per week van verskillende ouderdomme en Nicolene het elke maand die lees-, voorbereidings- en speldwerk gedoen om 'n nuwe tema uit te werk vir die kinders en mammas om te geniet.

 

Nadat Nicolene en haar gesin teruggetrek het na die groot stad, was daar soveel aanvraag na Woelwater-klasse, dat sy besluit het om die klasse in bokse te pak en aan mammas te pos. Die besigheid het gegroei en huisves tans 'n pakhuis van 200m2 en versprei bokse regoor Suid-Afrika en Namibië. Nicolene se kurrikulum is verkry deur verspreiders in die VAE, Australië en Jordanië, met huidige samesprekings om ook na die VK uit te brei.

 

Ons produk is ook in Engels beskikbaar, as "WackyBox".

 

Al word ons bokse wyd versprei en in groot bondels saamgestel, vergelyk niks met die ontvangs van foto's, video's en terugvoer van mammas oral nie, wat die feit bevestig dat dit maklik is om kwaliteittyd met hul kleuters te maak, ons bou gesinsverhoudings. Dit is ons missie.

'n Boks vol ervarings!

bottom of page